Copyright © 2014.   HU-GOBOX

ÁSZF | Jogi Nyilatkozat | Adatvédelmi Nyilatkozat

HU - A biztonságos útdíjfizetés HU-GOBOX

Címkék: e-Útdíj, e-Toll, e-Maut, útdíj fizetés, fedélzeti egység, OBU, webes kontroll, büntetés elkerülése, egyszerű használat, nyomkövetés, állítható tengelyszám, egyenleg ellenőrzés, hatékonyság.

GOBOX
Címlap Rólunk Termékek e-Útdíj Kapcsolat

Magyarországon 2013. július 1-én bevezetésre került az e-útdíj a 3,5 t feletti tehergépkocsikra, vontatókra (ideértve a nyerges vontatót is), valamint az ilyen gépjárműből és az általa vontatott pótkocsiból, félpótkocsiból álló járműszerelvényekre, 6500 km útvonal lett fizetős, melyet 2013. novemberétől 2243 szakaszra bontottak.

Az európai uniós követelményeknek megfelelően határozták meg a díj mértékét (25/2013. NFM rendelet), a gépjármű kategóriájának (J2 - két tengelyes, J3 - három tengelyes, J4 - négy, vagy több tengelyes), környezetvédelmi (emissziós) besorolásának (EURO 0 - EURO 6) és az út kategóriájának függvényében.

Az útdíjat a fuvarozónak kell bevallania és megfizetnie. A bevallást kétféleképpen lehet megtenni, viszonylati jegy vételével (ahol előre megtervezik az útvonalat és csak erre az egy útra vásárolja meg a jogosultságot) vagy Bevallási Közreműködő segítségével (járműkövetési rendszer, OBU - fedélzeti egység használatával).

A fedélzeti eszköz lehet:

- beépíthető (szakember építi be a járműbe)

- beszerelhető (szivargyújtó töltős)

Azok számára, akik gyakran használják a hazai díjköteles útszakaszokat, kényelmes megoldást jelenthet a jellemzően flottakövető szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások, az úgynevezett bevallási közreműködők által biztosított fedélzeti eszközzel történő bevallási módszer. Alkalmazásának előfeltétele, hogy a felhasználó előzetesen regisztráljon az útdíjszolgáltatónál (NÚSZ), és szerződést kössön egy bevallási közreműködővel.

A fedélzeti eszköz helyes használata esetén elkerülhető a jogosulatlan úthasználati bírság, biztonságos az útdíj fizetés, nyugodtan lehet menetközben módosítani az útvonalat, esetlegesen a tengelyszámot.

Ellenőrzés: A NÚSZ Zrt., mint az ellenőrzés támogatására kijelölt szervezet a jogosulatlan úthasználat kiszűrését a forgalom megállítása nélkül végzi. Az ennek megállapításához szükséges adatgyűjtés egyrészt fixen telepített eszközökkel, másrészt erre a célra kialakított gépjárművekre szerelt berendezésekkel történik. A gyorsforgalmi és főúti pályaszakaszokon fixen telepített portálok száma összesen 74 darab, a folyamatos mobil ellenőrző adatgyűjtést pedig körülbelül 100 gépjármű végzi.

A fixen telepített díjellenőrző állomások felismerik és rögzítik a keresztmetszeten áthaladó járművek a díjfizetés szempontjából fontos adatait. (Bemutató videó) A hordozó járművekbe telepített mobil díjellenőrző berendezések folyamatos adatgyűjtést végeznek, így a díjköteles úthálózat bármely pontján, bármikor ellenőrizhető az úthasználati jogosultság. A begyűjtött adatok alapján egyértelműen meghatározható, hogy az adott jármű az érintett útszakaszon rendelkezik-e úthasználati jogosultsággal. (forrás: www.hu-go.hu)

Bírságolás: A jogosulatlan úthasználat szankciója közigazgatási bírság, melynek kiszabására a rendőrség jogosult.

Erre két módon kerülhet sor:

- helyszíni, megállítás útján történő ellenőrzés, amely során a gépjárművezetőt bírságolják. A helyszíni megállítás történhet a rendőrség határállomásokon felállított ellenőrző pontjain, valamint az erre a célra üzembe állított rendőrségi ellenőrző járművek általi kivezetéssel is

- helyszíni megállítás nélkül, az objektív felelősség elve alapján a járműnyilvántartásba bejegyzett tulajdonossal/üzembentartóval szemben valósul meg a bírság kiszabása. A helyszíni megállítás nélkül kiszabott bírság utólag is beszedhető, vagyis akkor is, amikor a jogosulatlan úthasználó legközelebb visszatér az országba.

Az ellenőrzés és szankcionálás a fent bemutatott lehetőségeken túl a határállomások ellenőrző pontjain is történik. A helyszíni megállítás nélkül kiszabott bírság utólag is beszedhető, vagyis akkor is, amikor a jogosulatlan úthasználó legközelebb visszatér az országba. (forrás: www.hu-go.hu)

A bírság összege 80.000 - 165.000,- Ft, ami 8 óránként ismételten kiszabható.


A fedélzeti egységgen kersztül történő tengelyszám állítás (JDB) finom hangolása 2014. 02 09-én elkezdődött, a rendszer alapállapotba állítása megtörtént (a HU-GO web portálon lehet állítani a tengelyszámot). Amennyiben a Bevallási Közreműködő vállalja, hogy a készüléken beállított tengelyszámot továbbítja az Útdíj Rendszer felé, utána lehet használni ezt a funkciót. Ennek az átfutási ideje előre láthatóan több napot vesz igénybe, addig kizárólag a HU-GO oldalon lehet állítani a tengelyszámot.

JDB állítási eljárás menete:

Az eljárás első lépéseként az Ügyfél, vagy a nevében állításra jogosult személy átállítja a JDB értéket a fedélzeti eszközön vagy a Bevallási Közreműködő által biztosított más felületen. Erről a Bevallási Közreműködő tudomást szerez és az átállítás tényéről értesíti az Útdíj Rendszert. Az Útdíj Rendszer az értesítést követően azonnal e-mail formájában visszaigazolást küld az Ügyfél részére, amely visszaigazolással hatályba lép az új JDB érték. A biztonság kedvéért a hatályba lépésről az Útdíj Rendszer a Bevallási Közreműködőt is értesíti, aki saját rendszerén keresztül is értesítést küld az Ügyfél részére. A hatályba lépés időpontjától a gépjármű haladhat, a bevallás az új JDB értékkel kerül figyelembe vételre a Bevallási Közreműködő által az adatszolgáltatás teljesítésekor.

Az Ügyfeleknek az átállási időszak alatt gondoskodniuk kell arról, hogy az átállást követően a helyes JDB érték kerüljön megadásra, vagy a HUGO Portálon Keresztül, vagy a Bevallási Közreműködő igénybevételével, a már hatályba lépett JDB érték mellett.

Ismételten felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy a Gépjárművekkel mindaddig állni kell, amíg a Bevallási Közreműködő igénybevételével történő új JDB érték megadása hatályba nem lép. (Tehát, csak állóhelyzetben lehet tengelyszámot állítani!) Az Ügyfélnek az átállási időszakot követően is folyamatosan gondoskodnia kell a helyes JDB érték megadásáról. A nem megfelelő JDB érték beállítása közigazgatási bírságot vonhat maga után.

Kérünk minden Ügyfelet, hogy a gépjárművükkel csak akkor haladjanak, ha a fedélzeti eszköz üzemképes állapotáról meggyőződtek, az eszköz üzemképtelenségének megállapításakor szakítsák meg útvonalukat, és másképpen gondoskodjanak az úthasználati jogosultság megszerzéséről. Utólagosan, az ellenőrzést követően úthasználati jogosultság szerzésére nincsen mód. A bírsággal szemben az Ugrási Menetillesztésre és a vélelmezett úthasználatra az Ügyfél nem hivatkozhat.

Kérünk minden Ügyfelet, hogy különösen a 209/2013 Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdés értelmében biztosítsa a Fedélzeti Eszköz megfelelő használatához, üzemszerű működéséhez szükséges feltételeket, ugyanis csak ebben az esetben biztosítható az úthasználatra vonatkozó adatok lehető leghamarabb történő eljuttatása a Bevallási Közreműködőhöz.

Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét, hogy rendkívüli esetekben, például külföldi tartózkodás vagy szerviz esetén, amikor a fedélzeti eszköz kommunikációja előreláthatóan szünetel, ellenőrizzék az adatszolgáltatás sikeres előfeltételének teljesülését, vagy a hu-go felületen az utolsó úthasználatra vonatkozó bevallás meglétét, ugyanis a tényleges úthasználattól számított legkésőbb 25. napig van lehetőség az úthasználattal kapcsolatos adatok beküldésére.


Áttekintés az e-Útdíjról