Általános szerzödési feltételek Fontos! Kérem olvassa el figyelmesen!

rjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyert, és kötelező érnyűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshevissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk!

Név: HU-GOBOX

Tulajdonos: Böngyik István e.v.

Székhelye: 6900 Makó, Szent János tér 1/A fsz.2.

Levelezési címe: 6900 Makó, Kálvária u. 120/A

Telefon: +36-30-9550-622

E-mail cím: info@hu-gobox.hu

Kapcsolattartó: Böngyik István

Nyilvántartási szám: 28498080

Kiállító hatóság: Makó Város Jegyzője

Kereskedelmi engedély: B/18/2012.

Adószám: 65856297-2-26

Közösségi adószám: HU65856297

NAIH azonosító: NAIH-60824/2012.

2. Általános szabályok 1. Üzemeltetöi adatok Szerzödési feltételek HU - GOBOX

2.1. A szerződés nyelve: magyar.

2.2. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák az üzemeltető termékei, és szolgáltatásainak igénybevételét, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (Vevő, Ön) jogait és kötelezettségeit.cus nisl sit amet metus. Fusce ac est

3. Szerzödö fél


3.1. Az Üzemeltető viszonteladó, nem e-Útdíj Bevallási Közreműködő (továbbiakban eladó). A viszonteladó, a szerződésben álló e-Útdíj Bevallási Közreműködő eszközeit és szolgáltatásait kínálja a Vevő részére.

3.2. Vevő, aki az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe veszi (továbbiakban vevő).


4. A megvásárolható termékek és szolgáltatások köre

4.1. A Bevallási Közreműködők által nyújtott, e-Útdíj bevallásához szükséges fedélzeti egységek (OBU).  

4.2.  Fedélzeti egység tartozékok

4.3.  Egyéb járműkövetési szolgáltatások


5. Árak


5.1. A megvásárolható termékek és szolgáltatások árai a www.hu-gobox.hu weblapon kerülnek meghirdetésre Magyar Forintban (HUF).

5.2. Az eladó a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

5.3. A közzétett árak tartalmazzák a törvényben meghatározott ÁFA-t tartalmazzák

5.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok a www.hu-gobox.hu lapon kerülnek meghirdetésre.

6. Megrendelés és megrendelés feldolgozása

6.1. A kiválasztott terméket a megrendelés oldalon, e-mailben (info@hu-gobox.hu) vagy telefonon rendelheti meg.

6.2.  A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 08:00 – 16:00 óráig.

6.3. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt köve napon kerül feldolgozásra.

Minden esetben telefonon, vagy e-mailben visszaigazoljuk, hogy mikor tudjuk teljeteni a megrendelését és egyeztetjük a még szükséges adatokat. Általános teljetési határidő, a visszaigazostól számított 5-7 munkanapon belül.

6.4. A terkek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valógostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.

6.5. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljetés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor! A termék telárának előre történő kiegyentése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.


7. Fizetés módja

7.1. A megrendelt termék vagy szolgáltatás vételárát és a szállítási költséget előre utalással kell teljesíteni, díjbekérő (proforma) számla ellenében.

8. Szállítás

8.1. A megrendelt terméket a Magyar Posta Logisztika vagy futárszolgálat szállítja a vevőhöz.

8.2.  A számla és a garancia levelet a csomag tartalmazza. rjük a csomagot kézbetéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv lküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

8.3 A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra kötti időszakban. Amennyiben ebben időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célsze (amennyiben van lehetősége) munkahelyi címet megadni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük!


9. Garancia

9.1. Terkekre 12 hónap garanciát vállalunk.

9.2. Terk meghibásodása esetén a késlékhez mellékelt garancia levélen megjelölt címen és telefonszámon kaphat bővebb felvilágosítást a teendőkről, továbbá elérhetőségeink valamelyikén. A termékek garanciális szervizpontjára történő eljuttatásának költsége a vásárlót terheli.

9.3. A garanciára vonatkozó törvényi háttér:

10. Elállás joga

10.1. A vollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelben a fogyasz a megrendelt termék kézhez telétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

Jelen tájékoztató hnyában jogosult a fogyaszhárom hónap elteltéig gyakorolni az elállási jogát.

10.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a terk visszajuttatásának költségén vül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű haszlatl adódó anyagi kár megtérítését.

10.3. Bizonyos esetekben azonban nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog.

Ilyen esetek  az alábbiak:

Olyan termék esetén, melynek ára a vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci mozgások, ingadozásoktól függ.

Kifejezetten a fogyasztó résére, az ő által szabott igények alapján egyedi kérésének megfelelően került előállításra, gyorsan romélelmiszerek esetén.

Hang, illetve kép, vagy szoftver esetén, ha a csomagolását felbontotta.

10.3 Az eladó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelben haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.

Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényl:

4. § (1) A fogyasz a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. (2) A fogyasz az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

a) termék értékesítére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének naptól,  ha eddig az időpontig nem kapta  meg a  3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézheztelének napjától számított három hónap elteltéig, b) szolgáltatás nyújtására irányu szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a

3. § szerinti írásbeli megerőtést, ennek kézhezvétetől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés naptól számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.   (3)   Ha a 3.   §   szerinti   írásbeli megerőtés kézheztelére - a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben - a termék kézhezvételének napjától, illetve - a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasz akkor is elállhat, ha a terk kézheztelétől, illetve a szerződéskötés naptól számított három  hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra. (4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érnyesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. (5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. (6) A fogyaszviseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egb költség nem terheli. Az eladó azonban követelheti a termék   nem rendeltetésszehasználatából eredő kárának megtérítését. 5. § A felek eltérő megállapodása hnyában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4.  § szerinti elállási jogot: a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljetést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte; b) olyan termék értéketése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve  ja a  pénzpiac értékető által nem  irányítható  ingadozásától függ; c) olyan terk értékesítése esetében, amely a fogyasztó személhez kötött, illetve amelyet a fogyasz utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó; d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagost a fogyasztó felbontotta; e) hírlap, folirat és időszaki lap értéketésére vonatkozó szerződés esetében; f) szerencsejáték-szerződés esetében.

A törny további részletei megtekintése itt:11. Elállási jog gyakorlásának menete

11.1. Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban, vagy telefonon. Postai úton írásban törnő jelzés  alkalmával a postára  adás időpontját vessk figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén feltétlel ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.

11.2.  A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségéve juttassa vissza a cégünk círe. Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Vásárlót terhelik, a portósan (unttel) küldött csomagokat cégünknek nem áll módban átvenni! Igény szerint cégünkkel szerződésben álló futárszolgálatot értethetjük csomagfeladási szándékáról, annak ját a csomag feladásakor a futárnak kell megfizetni.

11.3. Kiemelten ügyeljen a termék rendeltetéssze használatára, ugyanis a nem rendeltetéssze használaból eredő károknak megtérítése a Vevőt terheli!

11.4.  A csomag cégünkhöz történő brkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása. Erre, az esetleges későbbiekben történő félrrtések elkerülésegett van skség. (például, hogy a visszaküldött termék sérült, vagy hnyos volt)

11.5. A termék visszaérkezését követő harminc napon belül a HU-GOBOX a Vevő által megadott bankszámla számra visszatéríti a termék vételárát.

12. Adatkezelés

12.1. A webáruház használata során a HU-GOBOX részére rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve abban az esetben amennyiben az a HU-GOBOX alvállalkozója (Pl: Futárszolgáltat, a megrendelés kézbetéséhez).

 12.2. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP m, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat a HU-GOBOX kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatógok részére. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése skséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban.  Cookie-k tiltása  esetén a  szolgáltatás bizonyos elemei  csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

12.3.  A megrendelés folyamán rögzített adatokat a HU-GOBOX megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből slt számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törnyben meghatározott időszakra.

12.4. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban az info@hu-gobox.hu e-mail címen.

12.5. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törnykönyv, a távollevők kött kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szó 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

12.6. A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja a HU-GOBOX általános szerződési feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Makó, 2014. március 1.

Letölthető és nyomtatható formátum

aszf.pdf